Księgi Rachunkowe

TaxRJ

Księgi Rachunkowe

 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
 • Prowadzenie Rejestrów VAT
 • Rozliczanie podatku CIT
 • Przygotowywanie polityki rachunkowości
 • Tworzenie Zakładowego Planu Kont
 • Przygotowywanie zmian w systemie oraz wprowadzanie nowych systemów finansowo - księgowych
 • Wprowadzanie obiegu dokumentów
 • Przygotowywanie procedur finansowo - księgowych
 • Potwierdzenie sald z kontrahentami
 • Przygotowywanie planu amortyzacji
 • Rozliczanie spisów z natury