Kontroling

TaxRJ

Kontroling

  • Przygotowywanie szczegółowych analiz dotyczących kontrahentów
  • Przygotowywanie budżetów oraz wyznaczanie odchyleń
  • Analiza rentowności wg produktów, usług, klientów, kanałów dystrybucji itd.
  • Wykonywanie kalkulacji dotyczących oceny rentowności planowanych projektów i inwestycji
  • Sporządzanie analiz i raportów finansowych na wewnętrzne potrzeby firmy
  • Analiza kosztów
  • Inne raporty zgodne z potrzebami prawnymi