Kadry i Płace

TaxRJ

Kadry i Płace

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilno - prawnych
 • Sporządzanie aneksów do umów o pracę
 • Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego, oraz zmiany i wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach
 • Obsługa zwolnień lekarskich
 • Obliczanie wynagrodzenia netto
 • Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Rozliczanie umów cywilno - prawnych
 • Przygotowywanie indywidualnych wyciągów płacowych
 • Prowadzenie indywidualnych wyciągów płacowych
 • Prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • Przygotowywanie i przekazywanie do właściwego Urzędu Skarbowego rocznych informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach
 • Przechowywanie dokumentacji płacowej
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON